Oferta
 

Azymut oferuje szeroki wachlarz usług z zakresu geodezji i kartografii.

 

Jeżeli planujesz:

 • budowę domu/obiektu wymagającego pozwolenia na budowę
 • wykonać mapę do celów projektowych
 • uzyskać odbiór obiektu budowlanego do użytkowania
 • wykonać inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych
 • wybudować ogrodzenie i upewnić się gdzie przebiega granica Twojej działki
 • sprzedać/kupić nieruchomość gruntową (działkę)
 • uzyskać warunki zabudowy
 • podzielić nieruchomość (działkę)
 • zażegnać spór z sąsiadem o przebieg granic
 • ustanowić drogę niezbędną do dojazdu do swojej nieruchomości
 • ujawnić się w ewidencji gruntów i księgach wieczystych jako właściciel nieruchomość
 • wznowić uszkodzone, wykopane, przesunięte znaki graniczne
 • rozgraniczyć nieruchomość
 • dokonać sprostowania oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej i ewidencji gruntów
 • uregulować stan prawny swojej nieruchomości
 • zmienić użytek gruntowy w działce ewidencyjnej
 • rozwiązać inną nietypową sprawę związaną z gospodarowaniem nieruchomościami…

 

 

Azymut pomoże Tobie zrealizować plany zgodnie z Twoimi oczekiwaniami i zasobami portfela. Każde zlecenie traktujemy bowiem indywidualnie, cena uzależniona jest od wielkości i złożoności zleconego zadania.
Oferowane usługi geodezyjne świadczymy głównie na terenie Grudziądza i okolic. Jesteśmy jednak otwarci także na działalność w pozostałych województwach, dojazd w odległe miejsca nie stanowi dla nas przeszkody.